Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

 

Hrubieszów, ul. Sokalska 10

 

Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Hrubieszowie istnieje około 10 lat. Obecnie liczy tylko 5 członków- wolontariuszy, którzy służą pomocą, radą i wsparciem najbardziej potrzebującym.

Prezesem koła jest pan Józef Baczewski, wice prezesem pan Jerzy Czerw.

Każdy, kto znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, bezrobotni, rodziny wielodzietne oraz osoby bez praw do zasiłku, mogą zgłosić się po pomoc do Towarzystwa. Udzielone zostanie im wsparcie w formie paczek żywnościowych.

Siedziba Towarzystwa mieści się w Hrubieszowie przy ulicy Sokalskiej 10, czynna jest od poniedziałku do piątki w godzinach 8:00 - 12:00

Administrator strony :