Michał Marcin MIŚCIOR

Kandydat do Rady Powiatu

 

każdy mieszkaniec Miasta Hrubieszowa może oddać na mnie swój głos - 21.10.2018 r.

 

 

 • • 40 lat, hrubieszowianin, żona Agnieszka, syn Mikołaj

 • • radny Miasta Hrubieszowa w latach 2006-2010

 • • radny powiatu hrubieszowskiego w latach 2010-2018

 • • członek Hrubieszowskiej Rady Gospodarczej od 2015

 • • mgr inż. elektrotechniki absolwent Politechniki Lubelskiej

 • • uczestnik studiów doktoranckich w latach 2003-2007

 • • absolwent studiów menedżerskich Politechniki Lubelskiej

 • • absolwent studiów MBA (Zarządzanie w Biznesie) PL

 • • prowadzi własną działalność – firma Nowa Technika

 • • autor strony internetowej www.hrubieszow.info

 

 

Program wyborczy:

 • • pozyskiwanie środków finansowych do budowy i naprawy infrastruktury drogowej

 • • zadbanie o efektywniejsze funkcjonowanie i niedopuszczenie do likwidacji Szpitala Powiatowego

 

 

Moje działania w kadencji 2014-2018:

 • • od 2007 roku funduję comiesięczne stypendium dla niepełnosprawnego ucznia

 • • wspieram finansowo i rzeczowo dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 • • od 2014 utrzymuję w hrubieszowskim szpitalu BEZPŁATNY TELEFON dostępny dla wszystkich

 • • w roku 2015 ufundowałem za kwotę 1200zł dwie oprawy oświetleniowe przy blokach Polna 20 i Polna 21

 • • w roku 2015 ufundowałem w kwocie 1000zł STYPENDIUM dla uczniów hrubieszowskich gimnazjów

 • • w roku 2017 ufundowałem w kwocie 1000zł STYPENDIUM dla uczniów hrubieszowskich szkół średnich

 • • zakupiłem ścienne mapy Polski do hrubieszowskich szkół i na Oddział Dziecięcy w Szpitalu za kwotę 2000zł

 • • wsparłem finansowo kwotą 1000zł budowę chodnika przy ul. Polnej

 • • wsparłem finansowo kwotą 1000zł budowę placu zabaw na Osiedlu Energetyk

 • • wsparłem finansowo Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej

 • • wsparłem finansowo Młodzieżową Radę Miasta

 • • wsparłem finansowo Stajnię Augiasza

 • • wsparłem finansowo Zlot Aut Amerykańskich

 • • wsparłem finansowo Aktywny Hrubieszów + Sutki

 • • wsparłem finansowo odbudowę mogił kolejarzy

 • • wsparłem finansowo odbudowę mogił milicjantów

 • • wsparłem finansowo Polish Stunt Cup organizowany przez Total Mess Crew

 • • wsparłem finansowo Polski Czerwony Krzyż

 • • wsparłem finansowo Spółdzielczy Klub Kultury SŁONECZKO

 • • wsparłem finansowo zakup strojów sportowych dla piłkarzy Unii Hrubieszów

 • • wsparłem finansowo i rzeczowo Polski Związek Niewidomych

 • • wsparłem finansowo imprezy sportowe organizowane przez Zakład Karny

 • • wsparłem finansowo remont sali lekcyjnej w Zespole Szkół nr 1

 • • wsparłem finansowo wyścigi kolarskie Służb Mundurowych

 • • wsparłem finansowo Ochotniczą Straż Pożarną w Strzyżowie

 • • wsparłem finansowo Hrubieszowską Ligę Koszykówki

 • • wsparłem finansowo Szlachetną Paczkę

 • • wsparłem finansowo UKS Ogólniak

 • • wsparłem finansowo Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

 • • wsparłem finansowo Związek Harcerstwa Polskiego

 • • wsparłem finansowo korepetycje z matematyki dla osób potrzebujących

 • • wsparłem finansowo lokalny młodzieżowy zespół muzyczny

 • • wsparłem finansowo jubileusz 50-lecia ZSM1 oraz wiele innych

 • • dla organizacji społecznych utrzymuję bezpłatnie strony internetowe

 • • kwestowałem na ratowanie zabytków cmentarza

 • • wspieram kwesty Stowarzyszenia Edukacyjnego "Razem"

 • • zainicjowałem akcję i zebrałem podpisy pod petycją naprawy drogi wojewódzkiej Hrubieszów-Chełm

 • • przyczyniłem się do naprawy/remontu/budowy/odbudowy parkingów, dróg i chodników powiatowych przy:

 •    ul. Polnej

 •    ul. Ludnej

 •    ul. Kolejowej

 •    ul. Gródeckiej

 •    ul. Grotthusów

 •    ul. Stanisława Ciesielczuka

 •    ul. Szewskiej

 •    ul. Bolesława Prusa

 •    ul. Grunwaldzkiej

 •    ul. Jana Matejki

 •    ul. Józefa Dwernickiego

 •    ul. Bartłomieja

 •    ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „HUBALA”

 

 

Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe