Miejskie Przedszkole nr 1

im. Małego Księcia

 

Hrubieszów, ul. Piłsudskiego 59

tel. (84) 696 31 29

www.przedszkole.tv-hrubieszow.com.pl

 

 

Informacje ogólne o przedszkolu

     Przedszkole Miejskie nr 1 w Hrubieszowie, wybudowane zostało w samym środku dwóch osiedli przy ulicy Piłsudskiego 59. Przedszkole czynne jest od 6:30 do 16:00. Od 2003 roku jesteśmy przedszkolem dwuoddziałowym ponieważ do naszej placówki dołączono oddział przy ulicy Gródeckiej. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Krasnoludki, Niedźwiadki, Kosmici i Piraci, Ekoludki i Zwierzaki Nauczycielki prowadzą swoją grupę od trzylatków do sześciolatków. Przedszkole jest twórcze. Wspomagamy wychowanków w rozwijaniu możliwości twórczych, wyzwalaniu ich uczuć i samorealizacji. Chcemy, aby dzieci były gotowe do rozwiązania własnych problemów i potrafiły wyrazić siebie, swoje pomysły i poglądy przy użyciu własnej spontaniczności i wyobraźni.

 

 

Ramowy rozkład dnia

06:00 - 08:00

przyjście dzieci, zabawy w salach, przygotowanie śniadania

08:00 - 09:00

śniadanie

09:30 - 11:00

zajęcia programowe organizowane przez nauczyciela

11:00 - 12:00

zabawy na placu przedszkolnym, spacery, zabawy w sali

12:00 - 12:30

obiad - pierwsze danie, drugie

12:30 - 14:30

grupy I i II - leżakowanie

grupy III i IV - zajęcia dodatkowe, praca wyrównawcza i indywidualna nauczyciela z dziećmi

14:30 - 15:30

zabawy dowolne w salach, na placu przedszkolnym

15:30 - 16:00

zabawy w salach lub na placu przedszkolnym, odbiór dzieci

 

Grono pedagogiczne

     Zorientowanie pracy przedszkola na jak najwyższą jakość usługi opiekuńczo-edukacyjnej umożliwia kreatywność i zaangażowanie całego zespołu pracowników. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje i umiejętności, bogatą wiedzę i doświadczenie w pracy z dziećmi, co stanowi solidne podstawy dla efektywnego i atrakcyjnego funkcjonowania przedszkola. W przedszkolu zatrudnionych jest dziewięć nauczycielek - profesjonalistki, z których cztery legitymuje się specjalizacją zawodową. Nauczycielki systematycznie wzbogacają swoją wiedzę uczestnicząc w kursach, szkoleniach i warsztatach z zakresu:

  - innowacji w wychowaniu przedszkolnym,

  - edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym, według metody prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńskiej,

  - pedagogiki zabawy,

  - technik plastycznych,

  - zarządzania jakością przedszkola,

  - bezpieczeństwa, higieny pracy.

 

Programy realizowane w przedszkolu

     Przedszkole realizuje swoje zadania zgodnie z obowiązującą podstawą wychowania przedszkolnego wydaną przez MEN, oraz w oparciu o programy wychowania przedszkolnego:

 • "Jesteśmy częścią świata" K. Nowak - Grobelskiej i B. Pileckiej - głównym celem programu jest wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie: jego wrodzonych możliwości twórczych i intelektualnych, poznawanie i wyrażanie siebie w różnych formach ekspresji, nabywanie umiejętności komunikacyjnych w kontaktach z innymi oraz kompetencji przygotowujących je do podjęcia nauki w szkole w świat wartości ogólnoludzkich.

 • Innowacja "Ściana Pełna Liter" jest realizowana w naszym przedszkolu od 1997 roku. Polega ona na wykształceniu umiejętności czytania u dzieci cztero, pięcioletnich, sześcioletnich. Kładzie duży nacisk na wizualny aspekt nauki czytania i na rezygnację z wszechobecnego głoskowania.

 • W przedszkolu jest realizowany również "Program Wychowania Przedszkolnego ABC XXI wieku" A. Łady - Grodzickiej i inni - zawiera treści wychowania i kształcenia skupione wokół wydzielonych obszarów edukacyjnych. Nie ma podziału na grupy wiekowe ale daje możliwość wyboru materiału i dostosowania go do możliwości grupy, z którą aktualnie pracuje nauczyciel. nauczyciele w naszym przedszkolu mają możliwość wyboru programu wychowania przedszkolnego poprzez realizację zestawu programów.

 • Programy autorskie: "Codzień mądrzejsze" - autor Urszula Wnorowska. Program kształtujący charakter, wrażliwość i inteligencję emocjonalną dziecka przedszkolnego.

 • "Tworzyć - jak to łatwo powiedzieć" - autorMaria Borkowska. Program inspiruje i podtrzymuje naturalną chęć do uczenia się samodzielnych operacji, rozbudza potrzebę artystycznej ekspresji.

 • "Razem z Reksiem" - 6-latek poznaje świat komputerów autor Teresa Migas. Program zakłada, że dzieci przyswoją sobie podstawowe pojęcia dotyczące komputerów, zdobędą umiejętności komunikowania się z komputerem za pomocą klawiatury i myszki.

"Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, radosny i bezpieczny rozwój wszystkim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czują się one akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami".

 

Dajemy dzieciom możliwości

 • samorealizacji

 • współdziałania z innymi

 • kreatywnego myślenia

 • aktywnego działania

 • uczestniczenia w ciekawych zajęciach

Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli. Dbamy o dobre stosunki międzyludzki i efektywną komunikację. Stoimy na straży praw człowieka. Pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oddział przy ul. Gródeckiej 48

tel. (84) 696 31 42